Turpåmelding:

Klatresamling Agdenes

Fyll ut påmeldingsinfo og trykk på knappen nederst:

Navn:

E-post:

Telefonnummer:

Merknad:

Bil:

Ja
Kan hvis det blir for få biler
Nei

Ønsket antall passasjerer:

Passasjerer hvis det blir for få biler:

Jeg har lest TTFs turretningslinjer og vil rette meg
etter dem. Hvis jeg melder meg av etter fristen er
jeg villig til å betale min del av utgifter til transport,
mat og overnatting

Jeg gir samtykke til at mitt navn vises på den offentlige påmeldingssiden.
All annen info skjules for andre enn koordinator

Ja